Szkolenia dla rodzin goszczących

1.Praktyka gościnności

Dzieci z różnych części świata przyjeżdżają do Polski i mieszkają u lokalnych wolontariuszy. Właśnie ta grupa osób nazywana "rodzinami goszczącycmi" jest kluczowa dla tego projektu, buduje potencjał społeczny oraz świadomie konfrontuje swoje międzykulturowe wyobrażenia z zastaną rzeczywistością w praktyce. Grupa wolontariuszy weźmie udział w szkoleniach z zakresu edukacji globalnej i międzykulturowej, które mają przygotować w teoretyczny sposób do goszczenia uczestników Brave Kids.  Wolontariusze do nowej roli muszą być staranie przeszkoleni – „rodzina goszcząca” nie tylko odpowiada za regularny i punktualny transport uczestników na warsztaty, gwarantuje śniadania i kolację, ale również otacza dzieci codzienną opieką, spędza wolny czas wymieniając się wzajemnie często skrajnie innymi sposobami życia, odmienną kulturą i tradycją.

2. Metodyka warsztatów

Samo goszczenie dzieci w domu przez dwa tygodnie jest doskonałą lekcją wrażliwości kulturowej. Dla wielu uczestników udział w warsztatach będzie pierwszą motywacją do dowiedzenia się czegoś o reprezentantach tak odległych kultur. W ten sposób warsztaty wypełnią swego rodzaju lukę edukacyjną i budują podwaliny pod działalność społeczną. Warsztaty ponadto zwiększają efektywność poprzez świadome zaangażowanie w kwestie realizacji założonych przez Brave Kids idei. Metodyka warsztatów będzie odnosiła się do edukowania w trzech obszarach: wiedzy ­ świadomości ­ postawy z założeniem, że mniejszy nacisk stawiany będzie na teoretyczną wiedzę, a większy na zmianę świadomości i postaw w stosunku do krajów uczestników Brave Kids. Do szablonowych rozwiązań warsztatowych dodawana będzie sfera praktycznego uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym.

3. szkolenia i warsztaty

Podjęte zostaną również zagadnienia związane z wolontariatem, tak by uczestnicy mieli okazję zastanowić się nad znaczeniem wolontariatu w życiu codziennym, który często jest kolejnym etapem edukacji. Warte podkreślenia jest, że średnia wiekowa grupy wolontariuszy rekrutowanej podczas programu edukacyjnego BK, przekracza zazwyczaj 35 lat. Wolontariat w tym wieku jest rzadkością i tym bardziej fakt ten jest godny podziwu. Szkolenie będzie również okazją do przedstawienia kwestii praktycznych związanych z goszczeniem uczestników BK. Każda z osób zgłaszających chęć udziału w programie goszczenia uczestników BK przejdzie przez proces weryfikacji, szkolenia i ewaluacji. Oprócz szkolenia, będą to spotkania indywidualne z każdą z „rodzin goszczących”.

4. Cztery miasta Polski

Po szkoleniach „rodziny goszczące” będą miały możliwość nie tylko w praktyczny sposób wykorzystać nabytą wiedzę, ale również poszerzyć nabyte więzi społeczne. Z więzi lokalnych kształtowanych na warsztatach, do globalnych – w praktyce goszcząc Brave Kids. We Wrocławiu, Wałbrzychu, Warszawie, Puszczykowie i Przemyślu uczestnicy projektu, ich rodzina i znajomi zdadzą sobie sprawę, że bezinteresowna chęć uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych niesie za sobą same pozytywy, z indywidualnym rozwojem człowieka na czele. 

5. Terminy szkoleń

Chcesz zostać rodziną goszczącą - ZGŁOŚ SIĘ