Międzynarodowe warsztaty dla dzieci

Warsztaty Brave Kids - "Dzieci uczą dzieci"

Warsztaty stanowią istotę całego projektu, który za cel stawia sobie stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy i zabawy, wymiany umiejętności, budowania w dzieciach postaw tolerancji i otwartości na inne kultury. W procesie warsztatowym dzieci uczą się od siebie nawzajem według zasady „Dzieci uczą dzieci”.

W ten sposób uczniowie stają się nauczycielami - muszą poukładać i pogrupować swoje umiejętności, rozłożyć je na elementy, które będą możliwe do przekazania innym. Dzieci prowadząc razem zajęcia, z większym zaangażowaniem w nich później uczestniczą. Pedagodzy, tzw. liderzy artystyczni asystują dzieciom pomagając im wybrać najlepszy sposób przekazu swoich umiejętności rówieśnikom.

fot. Joanna Stoga 

Większość dzieci nie jest przyzwyczajona do wcielania się w rolę nauczyciela, nie zdają sobie sprawy ze swoich umiejętności, traktują je jako przypadkowe i normalne. Zależy nam, aby każde dziecko nauczyło się być autorytetem z poczuciem własnej wartości i wyjątkowości, żeby potraktowało siebie jak skarb, na którym zależy innym.

Pierwszy etap warsztatowej pracy. Brave Kids w miastach.

Podczas pierwszego etapu, przez dwa tygodnie dzieci i  ich opiekunowie zostaną podzieleni na kilka warsztatowych grup przydzielonych do konkretnych miast. W każdym procesie zajęcia prowadzić będzie 2 polskich liderów artystycznych – doświadczonych pedagogów, praktyków pracy z dziećmi, oraz 4 wolontariuszy – ludzi zainteresowanych pozaformalną edukacją artystyczną dzieci (studenci pedagogiki, psychologii, kierunków artystycznych itp.). W 2014 roku pierwszy etap odbędzie się w czterech miastach: We Wrocławiu, Warszawie, Puszczykowie i Wałbrzychu.

Drugi etap warsztatowej pracy. Brave Kids w Krośnicach

Po dwóch tygodniach warsztatowej pracy wszystkie dzieci z czterech podgrup przyjadą do Krośnic, gdzie odbędzie się tzw. "Proces łączenia" – etap drugi. Przez 8 dni zostanie przygotowany spektakl finałowy pokazany podczas finału Brave Festiwal "Święte ciało" we Wrocławiu. Na jednej scenie wystąpi ponad 100 dzieci z 20 krajów świata.

fot. Sławek Przerwa