Program liderów grup

Kim są liderzy?Uczestnikami warsztatów są opiekunowie, którzy przyjechali z dziećmi Brave Kids. To osoby, które swoje życie poświęcają pracy pedagogicznej i artystycznej z nieletnimi. Na co dzień są instruktorami i instruktorkami artystycznymi, nauczycielami i nauczycielkami. Często pracują w środowiskach narażonych na wykluczenie społeczne: na ulicy, w domu dziecka, w środowiskach ubogich. Niektórzy z nich sami mają za sobą bagaż trudnych doświadczeń, ale udało im się zmienić swoje życie na lepsze.

Każdy z liderów grup jest wyjątkową osobowością o ogromnej wiedzy praktycznej dotyczącej kształtowania postaw, umiejętności, wrażliwości u dzieci poprzez sztukę. Niektórzy z nich to profesjonalni artyści. Dlatego program warsztatów dla liderów to przede wszystkim platforma wymiany wiedzy i umiejętności między nimi, a także możliwość nawiązania trwałych kontaktów, które skutkują wspólnymi międzynarodowymi inicjatywami.

Integracja Program warsztatów dla liderów składa się z trzech głównych ścieżek:
wymiana doświadczeń
praktyka

I etap: zajęcia integracyjno-sieciujące w podgrupach (4-5 liderów)

II etap: zajęcia prowadzone przez liderów dla lokalnych dzieci (w tym głównie dzieci rodzin goszczących) zakończone prezentacją na finale Brave Kids w danym mieście

III etap: spotkanie wszystkich liderów biorących udział w edycji Brave Kids, w tym warsztaty zapoznawcze oraz praca nad wspólnymi pomysłami i projektami.