Warsztaty Brave Kids

Warsztaty Brave Kids - "Dzieci uczą dzieci" Warsztaty stanowią istotę całego projektu, który za cel stawia sobie stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy i zabawy, wymiany umiejętności, budowania w dzieciach postaw tolerancji i otwartości na inne kultury. W procesie warsztatowym dzieci uczą się od siebie nawzajem według zasady „Dzieci uczą dzieci”.

Model pracy Brave Kids WIĘCEJ O MODELU PRACY BRAVE KIDS MOŻNA PZECZYTAĆ NA: WWW.BRAVEKIDS.PL

W ten sposób uczniowie stają się nauczycielami - muszą poukładać i pogrupować swoje umiejętności, rozłożyć je na elementy, które będą możliwe do przekazania innym. Dzieci prowadząc razem zajęcia, z większym zaangażowaniem w nich później uczestniczą. Instruktorzy artystyczni asystują dzieciom pomagając im wybrać najlepszy sposób przekazu swoich umiejętności rówieśnikom.

Większość dzieci nie jest przyzwyczajona do wcielania się w rolę nauczyciela, nie zdają sobie sprawy ze swoich umiejętności, traktują je jako przypadkowe i normalne. Zależy nam, aby każde dziecko nauczyło się być autorytetem z poczuciem własnej wartości i wyjątkowości, żeby potraktowało siebie jak skarb, na którym zależy innym.

Pierwszy etap warsztatowej pracy. Dwa tygodnie równolegle w kilku miastach. Pierwszy etap warsztatów odbywa się równolegle w kilku miastach. Spotykaja się tam po cztery/pięć dziecięcych grup artystycznych. Zajęcia prowadzi para instruktorów artystycznych – doświadczonych pedagogów, praktyków pracy z dziećmi, oraz asystujacy im wolontariusze – młodzi ludzie zainteresowani pozaformalną edukacją artystyczną dzieci (studenci pedagogiki, kierunków artystycznych, itp.) Zwieńczeniem warsztatów jest wspólnie przygotowany spektakl prezentowany publiczności w każdym z miast.

Drugi etap warsztatowej pracy. 10-dniowe zgrupowanie wszystkich uczestników. W drugim etapie wszyscy uczestnicy spotykają się aby kontynuować wspólne działania warsztatowe, wykorzystujac doświadczenia pierwszego etapu. Efektem będzie wspólnie przygotowany Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids, w którym obecne będą wszystkie tradycje, kultury i techniki artystyczne reprezentowane przez wszystkich uczestników. Prace warsztatowe i przygotowanie spektaklu koordynują wszyscy instruktorzy artystyczni pod wodzą reżysera.

Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids to niezwykłe widowisko przepełnione emocjami płynącymi prosto z serc ponad 100 dzieci z całego świata. Wieki Finałowy Spektakl Brave Kids wzruszy każdego widza prostotą, wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka i jego kulturę oraz zachwyci wysokimi umiejętnościami artystycznymi uczestników projektu.

Większość młodych artystów pierwszy raz w życiu będzie mogła występować na profesjonalnej scenie w wielobarwnych kostiumach, w blasku świateł, przed tysięczną publicznością. Dzieci zapamiętają ten występ na całe życie, a w trudnych chwilach przywołanie tego wspomnienia przypomni im, że marzenia się spełniają.