Dołącz do Brave Kids 2018!

Dołącz do Brave Kids 2018!

Nadal można zgłaszać grupy artystyczne!

Jesteście grupą dzieci i młodzieży, które łączy wspólna pasja jak taniec, teatr, cyrk, muzyka lub jakakolwiek inna forma sztuk performatwnych?

Chcielibyście podzielić się swoimi umiejętnościami z rówieśnikami z całego świata?

Jeśli odpowiedź brzmi “tak”, nie ma lepszego sposobu niż Brave Kids 2018!


Idea Brave Kids

To najpiękniejszy projekt świata dla wszystkich fantastycznych dzieci!

Brave Kids łączy dzieci i młodzież z całego świata w atmosferze przyjaźni i szacunku do innych kultur.

Dzielimy się swoimi pasjami. Uczymy się od siebie nawzajem - o innych i o osobie samych.

Gramy. Bawimy się. Wspólnie tworzymy. Nawiązujemy przyjaźnie, które często trwają całe życie.

Dla nas nie ma żadnych granic, zarówno geograficznych, mentalnych czy kulturowych.

Mamy odwagę aby wyrazić kim jesteśmy.

Mamy odwagę aby kształtować nasze społeczności.

Mamy odwagę aby podążać za naszymi marzeniami!

Projekt Brave Kids łączy dzieci i młodzież poprzez wspólne doświadczenie artystyczne, którego celem jest inspirowanie dzieci do marzeń o lepszej przyszłości dla nich samych i ich społeczności. Staje się to możliwe poprzez dzielenie się z uczestnikami narzędziami, które w realizacji owych aspiracji pomagają.


Co oznacza dołączenie do grupy Brave Kids?

Grupy Brave Kids składają się z 4-6 młodych artystów (w wieku 8 – 16 lat) oraz lidera.

Liderzy muszą mieć ukończone 18 lat, dobrą znajomość języka angielskiego, a także dobrze znać każdego uczestnika grupy. Liderami mogą być nauczyciele, opiekunowie dzieci reprezentujący lokalne organizacji bądź osoba, która była uczestnikiem grupy młodzieżowej.

Poszukujemy następujących grup:

  • Grupa z Polski do projektu z uczestnikami z Iranu, Ukrainy i Czech, który odbędzie się w Przemyślu w terminie 23 czerwiec  - 8 lipiec.  

  • Grupa ze Słowacji do projektu z uczestnikami z Polski, Węgier i Czech w Rzeszowie od 16 czerwca do 4 lipca.

  • Grupa z Czech do projektu z uczestnikami z Hong-Kongu, Buriacji i Maroka w Wałbrzychu od 20 czerwca do 9 lipca.

  • Grupa z Polski do projektu z uczestnikami z Buriacji, Ukrainy, Armenii i Gruzji w  terminie 22 lipiec – 31 lipiec.

  • Grupa z Kazachstanu do projektu z uczestnikami z Armenii, Gruzji, Polski Tbilisi od 22 do 31 lipca.

  • Grupa z Armenii do projektu z uczestnikami z Gruzji, Kazachstanu, Polski in Tbilisi  od 22 do 31 lipca.


Brave Kids skierowane jest przede wszystkim do dzieci z mniejszymi szansami, zwłaszcza wychowanków domów dziecka bądź marginalizowanych we własnych społecznościach (ze względu na status społeczno-ekonomiczny, rasę, religię, umiejętności). Jesteśmy jednak otwarci także na uczestników z bardziej stabilnych środowisk, zainteresowanych nawiązaniem międzykulturowych przyjaźni. Naszymi partnerami są organizacje  zorientowane społecznie z określoną misją, ale zapraszamy również grupy nieformalne, które praktykują jakąś formę sztuki jako sposób na poprawę życia zarówno samych uczestników grup, jak i ich społeczności.

Zostając grupą Brave Kids zgadzacie się na podzielenie się swoimi umiejętnościami i kulturą z innymi grupami.

Wszyscy uczestnicy (także liderzy) zostają zakwaterowani u lokalnych rodzin goszczących, którzy zapewniają także wyżywienie jak również organizują wspólne spędzanie czasu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Bądźcie odważni! Pozwólcie, aby wasze marzenia stały się rzeczywistością!

Aktualności