Miasta Brave Kids

BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
Oborniki Ślaskie
PRZEMYŚL
SIECHNICE
Wrocław

 W tym roku projekt Brave Kids zgromadzi ponad 300 dziecięcych i młodzieżowych artystów. Uczestnicy będą ugoszczeni w MIASTACH BRAVE KIDS przez nasze organizacje partnerskie.

Sprawdź harmonogram

POKAZÓW BRAVE KIDS

IX. BRAVE KIDS odbywać się będzie w różnych miastach, w różnym czasie.

Dzieci przyjadą w następujących terminach do kilku miast w POLSCE:

16.06 – 01.07.2018  Leszno, Siechnice, Wrocław, Przemyśl

21.06 – 01.07.2018  Radziejowice

16.06 – 04.07.2018  Rzeszów

20.06 – 09.07.2018  Wałbrzych

23.06 – 08.07.2018  Białystok

01.07 – 09.07.2018  Oborniki Śląskie

W 2018 roku Brave Kids odbędzie się również zagranicą w Ukrainie, Gruzji, Rumunii i na Słowacji. 

30.05 – 09.06.2018 Żydaczów (Ukraina)

22.07 – 31.07.2018 Tbilisi (Gruzja)

16.08 – 26.08.2018 Bukareszt (Rumunia)

29.08 – 09.09.2018 Achalichce (Gruzja)

Jesień 2018  Koszyce (Słowacja)

GŁÓWNY ORGANIZATOR I POMYSŁODAWCA PROJEKTU

WROCŁAW Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu, prowadzi je Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Zespół produkcyjny czuwa nad całością projektu wspólnie z dyrektorem artystycznym Brave Kids - Grzegorzem Bralem. Wrocławski zespół zajmuje się również przygotowaniem i koordynacją Brave Kids we Wrocławiu oraz w Obornikach Śląskich.

Na zdjęciu od lewej: Kamila Magnowska, Agnieszka Jachym, Natalia Ćwiek, Justyna Warecka, Michał Patyna, Mary Sadowska, Malika Murzagali ,Agnieszka Ćwieląg, Marta Kochanowicz, Iwona Frydryszak, Aleksandra Stachura, Virginia Fuentes Antúnez

Dołaczają do nas wspaniałe organizacje tworząc Miasta Partnerskie Brave Kids.

WSPÓŁGORGANIZATORZY BRAVE KIDS 2018

BIAŁYSTOK​ Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei od ponad 12 lat pracuje z potrzebującymi: dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, najuboższymi, bezdomnymi oraz uzależnionymi. Prowadzi Ogrzewalnię dla osób bezdomnych, w której wielorako wspiera podopiecznych,  motywując do zmian i skorzystania z kompleksowego Procesu Wychodzenia z Bezdomności. Najważniejszą jego misją, obok pomocy, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Na zdjęciu od lewej: Magdalena Wysocka, Marcin Owsiejczuk, Małgorzata Romaniuk, Anna Romaniuk, Anna Sałaban, Elżbieta Żukowska - Bubienko, Iwona Rudziak - Oksentiuk, Joanna Sałaban, Gabriela Sztorm

WAŁBRZYCH

Fundacja "EMU" im. Elżbiety Marii Urbańskiej powstała z powstała z myślą o potrzebujących wsparcia, niezależnie od wieku, przynależności społecznej, pochodzenia czy wyznania. Organizacja prowadzi działania związane wielokulturowością, edukacją globalną i międzykulturową na terenie Wałbrzycha i okolic. Włącza się też aktywnie w działania społeczno-kulturalne na Dolnym Śląsku. Brave Kids w Wałbrzychu odbędzie się głównie w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, którego misją jest wspieranie społeczności lokalnej w aktywnym uczestnictwie w kulturze, wychowywanie przez sztukę i organizacja wolnego czasu. W Wałbrzychu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, na terenie Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” przy ul. Wysockiego 29.

Na zdjęciu od lewej: Sebestian Stalka, Katarzyna Francuziak, Jolanta Kowalczyk - Kokoszka, Małgorzata Skrzypnik, Sonia Baran, Piotr Szewczyk, , Katarzyna Dardzińska, Magdalena Sawicka
 
 
SIECHNICE
 
 Centrum Kultury w Siechnicach powstało i działa z myślą o rozpowszechnianiu kultury wśród społeczności gminnej, a także aktywnie zachęca do rozbudzania i rozwijania zainteresowań i zdolności mieszkańców gminy. W swoich działaniach Centrum Kultury w Siechnicach łączy przeszłość z teraźniejszością przekazując wartości ponadczasowo. Brave Kids w Siechnicach odbywa się poraz pierwszy. Projekt odbywa się pod patronatem Burmistrza miasta Siechnice.
 
Na zdjęciu od lewej: Anna Skłodowska, Joanna Kaczmarek
 
Dodatkowo program liderów poprowadzi Agata Kostrzewa-Mazurek.
 
 
RZESZÓW 
Założona w 2017 roku Fundacja „Tu i Teraz” zajmuje się rozwojem i propagowaniem edukacji alternatywnej w pracy z dziećmi, w szczególności pedagogiki montessoriańskiej i leśnych przedszkoli. Organizacja powstała z pasji jej założycieli, miłości do dzieci oraz pragnienia niesienia pomocy innym ludziom. Owocem ich pracy jest realizacja wielu projektów międzynarodowych, współpraca z Polską Akcją Humanitarną, a także wsparcie tegorocznego Brave Kids w Rzeszowie.
Fundacja "Tu i Teraz" jest partnerem w projekcie "Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries", koordynowanym przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła w ramach funduszy wyszehradzkich. 
 
Na zdjęciu: Magdalena Panek-Magiera, Justyna Warecka, Sara Kij
 
RADZIEJOWICE/ WARSZAWA 
„Świat na Wyciągnięcie Ręki” działa od 2009 roku. Jego działalność skupia się na edukowaniu i integrowaniu ludzi różnych kultur. Fundacja zarządza wielokulturową szkołą, integruje cudzoziemców w Polsce, wspiera rozwój zawodowy i osobisty osób z doświadczeniem migracji oraz Polonii i Polaków za granicą kraju. Organizacja prowadzi programy rozwijające wolontariat i angażuje się z wiele projektów międzynarodowych. W tym roku po raz pierwszy jest organizatorem Brave Kids w Radziejowicach. W tym roku projekt Brave Kids koordynowany przez Fundację organizowany jest we współpracy z Gminne Centrum Kultury "POWOZOWNIA" w Radziejowicach.
 
Na zdjęciu: Aleksandra Ośko, Jan Oliński, Magdalena Masewicz-Kierzkowska, Katarzyna Świdnicka
 

PRZEMYŚL

Organizatorem Brave Kids w Przemyślu jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM, której nazwa odzwierciedla naszą otwartość na odmienne kultury, kontynenty. Działalność Fundacji opiera się na przekonaniu zaczerpniętym z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że każdy człowiek, jako członek społeczeństwa, ma prawo do urzeczywistniania swych praw społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju osobowości. W wymiarze praktycznym swoją pracę opieramy na doświadczeniu wolontariatu w Meksyku, który uruchomił w nas chęć założenia Fundacji oraz kilkumiesięczny pobyt w takich krajach, jak Chile, Stany Zjednoczone, Irlandia, Szwajcaria, Grecja czy właśnie Meksyk. 

Zespół: Magda Pardel- ​Trefler​, Hanna Trefler, Monika Fedek, Michał Kasprzyk, Ania Miśniak​

 

LESZNO

„Kontakt” tworzą ludzie pracujący zawodowo w zupełnie różnych dziedzinach. W pracy z dziećmi łączą swoje umiejętności, by edukacja była możliwie różnorodna. Misją fundacji jest nauka przez doświadczanie i sztukę, a także poznawanie i uwrażliwianie na inne kultury. Z wielkim zaangażowaniem i osobistymi emocjami Kontakt włącza się w tym roku w Brave Kids, by wesprzeć jego unikalny program.

Na zdjęciu: Małgorzata Pawlak, Karolina Łączek, Dorota Sacha, Wanda Nawrocka, Beata Donaj