8.edycja - zaczynamy! spotkanie informacyjne Zaprośmy dzieci z Meksyku!

8.edycja - zaczynamy!

3 dni wydarzeń z Brave Kids we Wrocławiu, 24-26 marca

spotkanie informacyjne

8.edycja Brave Kids 2017

Zaprośmy dzieci z Meksyku!

Zapraszamy na koncert "CANTO DEL SOL" i wspólne gotowanie